Kontakt

Adresse

  1. Mail: eldbjorg.raknes@sjobygda.no
  2. Telefon: +47 951 35 557
  3. Post: Mørlenda 9b, 7019 Trondheim
  4. Besøk: Sjøbygda, 7580 Selbu, Norge

Komme seg til Sjøbygda

I bil: 50 min. (50 km)  frå Trondheim Lufthavn Værnes, 80 min. (90 km) frå Trondheim.
Frå Værnes/Hell: Følg skilting mot Selbu heilt til avkjørsel til høgre mot VIKVARVET (ca. 4 km etter Statoilstasjon, samme avkjørsel som mot Selbusjøen hotell). Følg skilting mot Sjøbygda. 1,5 km forbi Norsk Radiomuseum (stort rødt hus på høgre sida av vegen) ser du eit skilt til høgre som står Høgvang på. Dette er avkjørselen! På vinterstid og ved arrangement: PARKER HER på avkjørselen/langs fylkesvegen. I sommarhalvåret kan ein elles køyre heilt fram til begge husa.

Styre 2012/2013

Torild Langklopp (styreleiar)(DL og gründer, Stokkøya Sjøsenter)
Heidi Fossland (Prosjektleder samfunnsutvikling, Ørland kommune)
Per Ananiassen (DL, Teaterhuset Avant Garden)
Marte Huke (poet)
Jon Skjerdal (DL, Nattjazz . Gründer, Skald forlag)